Ubioskop » Bioskop » Strane serije » 16 videa u kategoriji

Black Spot (2017– )


Vilfranš je mali grad bez prijema telefonskog signala, a nalazi se na rubu tajanstvene šume. Broj stanovnika se sve više smanjuje, a dolazi do naglog porasta zločina. Policijski inspektor Loren, koji je i sam jednom bio žrtva zločina, nastavlja otkrivati sveže leševe.
Black Spot S02E08
457 0
Kraj sezone, Dalji status nepoznat
1 2 »